Kars Kaz Eti

Kaz Eti

Kars kazının eti; kesim öncesi besisi ve kesimden sonra yapılan işlemlerle özel bir reha edinir.

Kars ve Ardahan bölgesinde kaz eti; orta gelir altı ailelerin protein kaynağı olarak, tüyü ise; genç kızların çeyizi için kullanılır. Kış boyunca kızartmalarda kullanılan kaz yağı ise yöre halkı tarafından ilaç olarak da kullanılmaktadır (Üst solunum yolları).

Mutfaklarda aranır bir yer edinmesini sağlayan süreç şu şekildedir. Yılda 12-17 yumurta veren kazlar Mart sonu ile Nisan başı arasında kuluçkaya yatarlar. Aileler Nisan, Mayıs aylarında yumurtadan çıkan yavrulara ihtimamla bakarak yetiştirirler. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında dere kenarlarında otlatılan kazlar Eylül ayinin ortasından sonra 30-40 gün sadece arpa ve buğday ile yapılan bir besiye alınırlar. Ekim ayı içinde ilk yağan kardan sonra kesilmeye başlanır. Kesilen kazların tüyleri yolunduktan sonra etleri 24 saat dinlendirilir. Daha sonra tuzla ovulup tütsülenen kaz etleri 10-15 gün kadar ayazda bekletilerek kurutulur.

Bu işlemden sonra az daha tuzlanıp ağırlık altında baskıya alınan kaz etleri kış boyunca tüketilmek üzere kilerlerde saklanır. 1-2 su yıkandıktan sonra 1 su da kaynatılıp suyu değiştirilerek tuzundan arındırılan kaz eti daha sonra arzu edilen şekilde pişirilir.

Share