Kavılca / Kabılca (Tiriticum Dicoccum) Bulguru

Bulgur

Anadolu’nun yaşayan ve bilinen en eski antik buğdaylarından biridir kabılca. Kabılca ekimlerinin Anadolu’da en fazla Kars bölgesinde yapılmasındaki sır; bölgedeki özel yemeklerden olan kaz etiyle uyumunun kültürel bir olguya dönüşmüş olmasıdır. Nişastası az, glüteni düşük, sert ve lifli yapıya sahip olan kabılca; makarnalık ve bulgurluk olarak kullanılan lezzetli bir buğday çeşidimizdir.

Anadolu’da 1960lı yıllarda 40 bin dönüm ekim alanı varken, pirinç ve ucuz bulgur karşısında yenik düşmüş ve 2000li yıların başlarında ekim alanı 3-5 dönüme gerilemiştir. Yani kaybolmak üzereyken, damağındaki bu lezzeti kaybetmek istemeyen Kars halkının ve gönüllülerin çalışmalarıyla bu gün yaklaşık 400 civarında çiftçinin ekim yaptığı kaplıcanın yaşam umudu yeniden filizlenmiştir.

Share